Behandeling – Mebident – Dordrecht

Behandeling

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij behandelingskosten vanaf €250,- informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

 

Specialistische behandeling/ verwijzingen

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar onze collegas voor onder meer Orthodontische behandeling / Orthodontie / Gnathologie / Kaakchirurgie.

 

Uw dossier inzien/ophalen

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Indien u uw patiëntendossier wenst in te zien of een papieren kopie hiervan wenst dan kan dat altijd. Rekent u erop dat een papieren kopie van uw dossier €0,23 per pagina kost en dat U zich moet kunnen legitimeren. Ook moet u de gegevens persoonlijk op komen halen. Haalt u gegevens van eenfamilielid op, vergeet dan ook niet een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van uw familielid mee te nemen. Wij kunnen i.v.m. de verscherpte privacy wetgeving geen gegevens of röntgenfoto’s E-mailen. Indien u toch de röntgenfoto’s digitaal nodig heeft kunt u bij ons een USB-stick kopen, waar wij dan kosteloos voor u de foto’s op kunnen zetten (een eigen USB-stick kunnen wij op ons netwerk niet toelaten.)